Partners

Hieronder vind je een overzicht van onze partners met daarbij een korte omschrijving over wie zij zijn en wat ze doen:

In nauwe samenwerking met Bork Recycling realiseren wij de installatie waarmee wij het CSTDRP recycling proces kunnen uitvoeren. Tevens zorgt Bork Recycling voor een constante toevoer van het te verwerken afval.
EnTranCe is het Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen en proeftuin van Energy Academy Europe. Op het Zernike terrein bij de Hanzehogeschool kunnen innovatieve projecten op het gebied van energie en duurzaamheid, zoals van CH Energy, gerealiseerd worden.
PMF is specialist op het gebied van apparatenbouw. Zij engineren en fabriceren drukvaten zoals warmtewisselaars, seperators, stoffilters, destillatiekolommen en gasreinigers voor o.a. de chemische-, en petrochemische industrie, de olie- & gasindustrie en de voedingsmiddelenbranche. PMF Mechanical heeft samen met ons de complete recycling installatie ontwikkeld en gebouwd.
De ontwikkeling Destillatiekolom Kraakmachine en opwaarderen autobandenafval is mede gefinancierd door SNN.

Een korte omschrijving van het project ”destillatie kolom kraakmachine”:

In dit project wil CH Energy Zernike bv een batch destillatiekolom ontwikkelen waarin de olie welke geproduceerd wordt door de innovatieve kraakinstallatie kan worden opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen welke gebruikt kunnen gaan worden in de verf- en coating industrie als ook in de (automotive) industrie als alternatieve brandstof met een zeer laag CO2 footprint.

Een korte omschrijving van het project ”opwaarderen autobandenafval”:

Opzet van dit project is om van de reststromen, in dit geval (auto)banden, weer een hoogwaardig product te maken, waardoor het mogelijk is om de toenemende schaarste van fossiele brandstof in de toekomst op te vangen. In dit project wil CH Energy Zernike bv een nieuwe katalysator en ontzwavelingskolom ontwikkelen op de innovatieve kraakinstallatie. Opzet is om van autobanden via de kraakinstallatie een hoogwaardig product te maken. Het product welke uit de kraakmachine en destillatiekolom komt bevat nog zwavel. Voor het ontzwavelen van de olie wordt een nieuwe techniek ontwikkelt waardoor de zwavel niet in de olie blijft zitten maar neerslaat in water.

Het UK investor program gaat CH Energy ondersteunen om ook een CSTDRP installatie te realiseren in Engeland.