Partners

Hieronder vind je een overzicht van onze partners met daarbij een korte omschrijving over wie zij zijn en wat ze doen:

In nauwe samenwerking met Bork Recycling realiseren wij de installatie waarmee wij het CSTDRP recycling proces kunnen uitvoeren. Tevens zorgt Bork Recycling voor een constante toevoer van het te verwerken afval.
EnTranCe is het Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen en proeftuin van Energy Academy Europe. Op het Zernike terrein bij de Hanzehogeschool kunnen innovatieve projecten op het gebied van energie en duurzaamheid, zoals van CH Energy, gerealiseerd worden.
PMF is specialist op het gebied van apparatenbouw. Zij engineren en fabriceren drukvaten zoals warmtewisselaars, seperators, stoffilters, destillatiekolommen en gasreinigers voor o.a. de chemische-, en petrochemische industrie, de olie- & gasindustrie en de voedingsmiddelenbranche. PMF Mechanical heeft samen met ons de complete recycling installatie ontwikkeld en gebouwd.
De ontwikkeling Destillatiekolom Kraakmachine en opwaarderen autobandenafval is gefinancierd door het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Een korte omschrijving van het project ”destillatie kolom kraakmachine”:

In dit project wil CH Energy Zernike bv een batch destillatiekolom ontwikkelen waarin de olie welke geproduceerd wordt door de innovatieve kraakinstallatie kan worden opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen welke gebruikt kunnen gaan worden in de verf- en coating industrie als ook in de (automotive) industrie als alternatieve brandstof met een zeer laag CO2 footprint.

Destillatiekolom

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Op de wereld zijn vele reststromen waar nu niets mee gedaan wordt. Echter, van deze reststromen kunnen vaak weer hoogwaardige producten worden gemaakt. Doel van CH Energy bv is keer op keer reststromen een nieuw leven te geven door middel van een hoogwaardige output, zodat het mogelijk is om de toenemende schaarste van fossiele brandstof in de toekomst op te vangen en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Met dit project wil CH Energy Zernike bv een batch destillatiekolom ontwikkelen op de innovatieve kraakinstallatie die op het Entrance terrein staat.

De opzet is om ruwe olie die is vrijgekomen uit reststromen vanuit de kraakinstallatie, op te waarderen in de batch destillatiekolom naar hoogwaardige producten die ingezet kunnen worden voor brandstof of als grondstof kunnen dienen voor bijvoorbeeld plastics.

De combinatie van het kraakproces van de reststromen en de destillatiekolom is vernieuwend. Het proces van de destillatiekolom wordt vereenvoudigd waardoor een lagere kostprijs van het eindproduct ontstaat.

Het project omvat de ontwikkeling van een vereenvoudigde destillatiekolom, waarmee het mogelijk is verschillende fracties uit ruwe olie te scheiden om meer toegevoegde waarde te krijgen van het eindproduct. Hierdoor biedt het eindproduct meer toepassingsmogelijkheden. Het project is een ontwikkeling waarbij CH Energy Zernike bv samen met PMF Mechanicals gaat kijken welke stappen er nog genomen moeten worden om tot een prototype van een vereenvoudigde destillatiekolom te komen die getest kan worden op de kraakinstallatie bij Entrance.

Met de huidige batch destillatiekolom, die we gebouwd hebben, zijn we al in staat geweest om de volgende producten te destilleren: butaan, benzeen, tolueen, xyleen, limoneen, kerosine en diesel. Helaas kunnen we met deze huidige destillatiekolom niet de benodigde puurheid van deze producten bereiken. Ondanks dat we de puurheid van de producten butaan, tolueen, xyleen en limoneen met deze eenvoudige destillatiekolom niet een voldoende kwaliteit kunnen behalen, is wel aangetoond dat we deze specifieke producten vrij eenvoudig en snel kunnen maken van afval! De kwaliteit van destilleren met deze kolom is al wel voldoende om de fracties kerosine en diesel in te kunnen zetten als brandstof voor mobiliteit.

Helaas zijn we vroegtijdig moeten stoppen met het experiment door problemen met de vergunning van Entrance.

Download hier het affiche over de destillatiekolom

Een korte omschrijving van het project ”opwaarderen autobandenafval”:

Opzet van dit project is om van de reststromen, in dit geval (auto)banden, weer een hoogwaardig product te maken, waardoor het mogelijk is om de toenemende schaarste van fossiele brandstof in de toekomst op te vangen. In dit project wil CH Energy Zernike bv een nieuwe katalysator en ontzwavelingskolom ontwikkelen op de innovatieve kraakinstallatie. Opzet is om van autobanden via de kraakinstallatie een hoogwaardig product te maken. Het product welke uit de kraakmachine en destillatiekolom komt bevat nog zwavel. Voor het ontzwavelen van de olie wordt een nieuwe techniek ontwikkelt waardoor de zwavel niet in de olie blijft zitten maar neerslaat in water.

Installatie autobanden

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Elk jaar worden er meer dan 1,5 biljoen banden van voertuigen gelabeld als afval. Dit levert ongeveer 13,5 miljoen ton afval op. Meer dan de helft van deze banden wordt verbrand in afvalovens. Opzet van het project is om van reststromen, in dit geval autobanden, weer een hoogwaardig product te maken, waardoor het mogelijk is om de toenemende schaarste van fossiele brandstof in de toekomst op te vangen. In dit project wil CH Energy Zernike bv een nieuwe katalysator en een ontzwavelingskolom ontwikkelen op de innovatieve kraakinstallatie die op het Entrance terrein staat.

Opzet is om van autobanden, via de kraakinstallatie, een hoogwaardig product te maken. De combinatie van het kraakproces met een katalysator die geschikt is voor de verwerking van autobanden en de ontzwaveling, is vernieuwend.

De katalysator die op de kraakmachine zit is niet geschikt voor de verwerking van autobanden. Er moet daarom een nieuwe katalysator worden ontwikkeld. Het product dat uit de kraakmachine en destillatiekolom komt bevat nog zwavel. Voor het ontzwavelen van de olie wordt een nieuwe techniek ontwikkeld, waardoor de zwavel niet in de olie aanwezig blijft, maar neerslaat in water.

Download hier het originele affiche over autobanden

Helaas zijn we door problemen met de omgevingsvergunning van Entrance Groningen, waar de installatie is gesitueerd, stilgelegd tot op de dag van vandaag en kunnen we niet opstarten. Daardoor zijn we er niet in geslaagd om verder onderzoek te doen naar de ontzwaveling van olie en gas, maar hebben we gelukkig wel het onderzoek kunnen afronden omtrent de omzetting van vrachtwagenbanden naar olie, gas, koolstof en staal. Dit onderzoek is uitgevoerd door DNV-GL, Groningen en het verslag hiervan kan worden gedownload op www.chenergy.nl.

Het UK investor program gaat CH Energy ondersteunen om ook een CSTDRP installatie te realiseren in Engeland.