Afval

Een grote berg afval

In Nederland wordt momenteel per jaar ongeveer 5.950 miljoen kg afval geproduceerd, daarvan is ongeveer 14% kunststof. Dit betekent dat we in Nederland 833 miljoen kg plastics gebruiken waarvan een groot deel wel weer gerecycled kan worden. Plastic kan gemiddeld 5 keer gerecycled worden, wat betekent dat bij een optimale recycling er altijd nog ruim 160 miljoen kg niet-recyclebaar plastic overblijft. Een van de grootste afvalproblemen van deze tijd. Dit afval wordt momenteel verbrand, de giftige uitstoot daarbij op de koop toe nemend, althans in de meeste Europese landen. Maar in de meeste gevallen gaat het nog naar een afvalstortplaats. Het verbranden gaat gepaard met een hoge kostprijs en een relatief lage opbrengst van de opgewekte elektriciteit en warmte die niet opgeslagen kan worden. Maar natuurlijk is dit vele malen beter dan hoe het nog in 90% van de gevallen in de wereld gebeurt, namelijk gewoon dumpen op de aangewezen stortplaatsen of komt in het oppervlaktewater terecht.

Plastic soep

Een herkenbaar voorbeeld daarvan is de “plastic soep”. Het plastic dat in onze oceanen ronddrijft en niet verteert, waardoor het levensbedreigend is voor alle levende wezens in de zee. Dan hebben we het alleen nog maar over plastics. Maar wat te denken aan al het andere afval.

En de rest van het afval

Organisch afval, metalen, chemisch afval, kapotte elektronische apparaten. Veel ervan komt toch op stortplaatsen terecht of wordt verbrand. De huidige afvalverwerkingsinstallaties hebben als rode draad te trachten zoveel mogelijk afval proberen te hergebruiken. Maar er is dus nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid die overblijft en in een dusdanige staat is dat het niet meer hergebruikt kan worden.
CH Energy kan alle soorten afval recyclen.