Het CSTDRP recycling proces

De huidige afvalverwerkingsinstallaties hebben als rode draad te trachten zoveel mogelijk afval proberen te hergebruiken. Maar er is dus nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid afval dat overblijft en in een dusdanige staat is dat het niet meer hergebruikt kan worden.
Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee we op een milieuvriendelijke manier, met veel lagere kosten, het niet meer te recyclen afval toch kunnen verwerken. Dit afval zetten we om naar een hoogwaardige fossiele olie en gas dat eenvoudig met bestaande systemen is op te slaan, te transporteren en te gebruiken. De kern van het door ons ontwikkelde systeem is het Closed System Thermally Depolimerisation Refining Process (afgekort: het CSTDRP systeem). Het is een katalytisch kraakproces.

Uniek proces

In dit unieke proces wordt het afval eerst onder invloed van warmte omgezet naar gas. Daarna behandelen we dit gas met de specifieke, permanente katalysator. Dit “behandelde” gas wordt daarna in de condensor afgekoeld tot gecondenseerd gas (in ons proces wordt dit dan olie) en niet-condenseerbaar gas (een mengsel van aardgas en LPG). Door de warmte worden de stoffen die niet vergast kunnen worden, omgezet naar koolstof. Qua samenstelling vertoont het de meeste overeenkomsten met steenkool. In het te verwerken afval zitten ook reststoffen. Zoals bijvoorbeeld: metalen, glas, steen etc. Deze stoffen blijven na het kraakproces, tezamen met de koolstof, achter in de reactor. Na het leeghalen van de reactor kunnen deze reststoffen gemakkelijk gescheiden worden van het koolstof. Dit bieden wij dan aan voor verdere recycling door gespecialiceerde bedrijven.

Installatie-1

Afval 100% gerecycled naar olie en gas

Samengevat: het mooie van ons concept is dat we op een economische en milieuvriendelijke wijze het niet meer te recyclen afval kunnen verwerken. Dit afval zetten we om naar energiebronnen die we in onze huidige motoren kunnen gebruiken. Dus zonder verdere aanpassingen aan motoren, logistiek en distributie ervan! Dit proces is zo milieuvriendelijk dat er geen afvalstoffen overblijven. En in tegenstelling tot reeds bestaande systemen verbruikt ons proces geen kostbare katalysatoren en extra energie. Dat bereiken wij doordat wij gebruik maken van een unieke permanente katalysator. Ons concept is daarom uniek in de wereld en het is door ons gepatenteerd.

Het proces in werking.