Onze recycling in cijfers

Afval

Wanneer we het plastic afval verwerken in de CSTDRP installatie, dan krijgen we de volgende massabalans: het resultaat dat we met 1.000 kg afval behalen, komt ongeveer neer op 127 kg gas, 190 kg koolstof en 683 kg olie. Deze olie heeft een soortelijk gewicht van ongeveer 0,78 kg/ltr, waardoor we per 1.000 kg afval dus ongeveer 880 liter olie produceren. Het gas dat vrijkomt, gebruiken we als energiebron voor het in stand houden van het vol continue CSTDRP proces. Hierdoor is de gehele installatie selfsupporting. De olie verkopen wij op de commodity markt aan oliemaatschappijen en elektriciteitscentrales.

Olie, koolstof en reststoffen

De koolstof en de reststoffen die voortkomen uit het recycling proces verkopen wij aan bedrijven die dit als grondstof gebruiken. De kwaliteit van de geproduceerde olie is zelfs van een dusdanige kwaliteit dat we deze kunnen raffineren naar de benodigde handelskwaliteit van de momenteel op de markt zijnde benzine, kerosine en diesel.

eindproducten CH Energy BV